Badania sądowo-lekarskie

dr hab. n. med. Mieszko Olczak specjalista medycyny sądowej

Obdukcja, czyli badanie sądowo-lekarskie ma na celu m.in. udokumentowanie obrażeń oraz wydanie kwalifikacji prawnej doznanych obrażeń ciała.

Wykonanie obdukcji przez specjalistę medycyny sądowej daje gwarancję, iż obdukcja zostanie wykonana prawidłowo
 i nie zostanie z przyczyn merytorycznych zakwestionowana w prokuraturze lub sądzie.

W chwili obecnej jestem jedynym specjalistą medycyny sądowej wykonującym prywatnie badania sądowo-lekarskie na terenie Warszawy.

Protokół z obdukcji wydawany jest pokrzywdzonemu bezpośrednio po badaniu lekarskim. 

Cena badania (wraz z wydaniem opinii i protokołu) wynosi 400 PLN. Opłata za badanie jest pobierana przed wykonaniem badania. 

Badanie trwa około 30-45 minut.
Obdukcje wykonywane są wyłącznie po umówieniu telefonicznym. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

We provide consultations in English – the cost of the forensic medical examination is 450 PLN.

 

Zadzwoń i umów wizytę

Adres gabinetu

Aleje Jerozolimskie 99 lok. 2, klatka 2, parter
02-001 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 16:00-20:00
Sobota - Niedziela: zapytaj

Biegły

dr hab. n. med Mieszko Olczak, specjalista medycyny sądowej

Od 2009 r. pracuje jako biegły z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obecnie na stanowisku adiunkta uczy studentów przedmiotu „prawa i medycyny sądowej”, prowadzi również badania naukowe w tej dziedzinie oraz szkolenia, w tym m.in dla Policji i Żandarmerii Wojskowej. Współautor najnowszego polskiego podręcznika do medycyny sądowej.

Obdukcja

Czym jest obdukcja?
Badanie sądowo-lekarskie (potocznie obdukcja) jest specjalistycznym badaniem lekarskim dokumentującym doznane obrażenia ciała na potrzeby postępowania sądowego.

Czy obdukcja jest refundowana z NFZ?
Badanie sądowo-lekarskie (obdukcja) nie jest świadczeniem zdrowotnym i z tego powodu nie jest refundowane z NFZ.

Ile kosztuje wykonanie badania?
Cena za wykonanie badania sądowo-lekarskiego (tzw. obdukcji) wraz z wydaniem pełnego protokołu z przeprowadzonego badania w moim gabinecie wynosi 350 PLN.

Jak wygląda takie badanie?
Badanie sądowo-lekarskie poprzedza zebranie specjalistycznego wywiadu odnośnie zdarzenia, które spowodowało powstanie obrażeń ciała.
Samo badanie składa się z badania ogólnolekarskiego ze szczególnym uwzględnieniem stanu miejscowego związanego z doznanymi obrażeniami oraz dokładnego opisu obrażeń według specjalistycznego protokołu.

W jakim czasie po zdarzeniu najlepiej wykonać obdukcję?
Wyjaśnić należy, iż nie ma przewidzianych odgórnie terminów w jakich należy wykonać obdukcję.
Po zdarzeniu warto w pierwszej kolejności zadbać o swoje zdrowie i jeśli sytuacja tego wymaga udać się na diagnostykę pourazową do szpitala.
Tam zostaną udokumentowane potencjalne obrażenia wewnętrzne np. złamania kości oraz zostaną wykonane konsultacje specjalistyczne. Wówczas z kartą wypisową ze szpitala (po wykluczeniu stanów zagrażających życiu) bezpiecznie możemy udać się na badanie sądowo-lekarskie (obdukcję).
Jeśli pacjent nie wymaga diagnostyki szpitalnej optymalnie jest odczekać przynajmniej 24 godziny od zdarzenia, aby pozwolić na pełne wykształcenie się śladów doznanych obrażeń (np. zasinień).

Ile trwa takie badanie?
Badanie z wydaniem protokołu trwa średnio około 30-45 minut (w zależności od ilości doznanych obrażeń). Rzadko zdarza się, iż udokumentowanie obrażeń z wydaniem protokołu trwa ponad 1,5 godziny.

Czy obdukcję może wykonać dowolny lekarz?
Badanie sądowo-lekarskie można zaliczyć do tzw. czynności niepowtarzalnych. Nieprawidłowo przeprowadzone badanie (o czym pacjent dowiaduje się zwykle po pewnym czasie kiedy obrażenia zostaną już wygojone) niweczy możliwość ich udokumentowania na potrzeby postępowania sądowego. Również nieprawidłowo przeprowadzone badanie jest argumentem dla obrońcy, które może znacznie wpłynąć na niekorzyść pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym. Odpowiadając na pytanie – obdukcję może wykonać dowolny lekarz, przy czym z przyczyn przytoczonych powyżej warto zawierzyć specjaliście medycyny sądowej, który uzyskał odrębną (trwającą 5 lat) specjalizację lekarską ukierunkowaną na współpracę z Wymiarem Sprawiedliwości. Lekarz – specjalista medycyny sądowej jest osobą odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną do dokumentowania obrażeń na potrzeby postępowania sądowego.
Nie można oczywiście odmówić innym specjalistom (np. chirurgom, neurologom) ich wiedzy klinicznej niezbędnej do leczenia, przy czym jak poucza doświadczenie z sal sądowych nie mają oni dostatecznej wiedzy i doświadczenia niezbędnego w opiniowaniu odnośnie obrażeń ciała
na potrzeby postępowania sądowego. Nikt o zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się przecież, aby złamana nogę leczył mu np. psychiatra.
Z tego powodu warto udać się do doświadczonego specjalisty nawet jeśli miałoby oznaczać, że na wizytę przyjedzie nam poczekać np. do dnia następnego.

Czy w czasie obdukcji wykonuje się dokumentację fotograficzną?
Wykonanie zdjęć podczas badania może być czynnością dodatkową, lecz nie zastąpi pełnego i odpowiedniego opisu obrażeń, które jest obligatoryjne. Zdjęcia wykonywane podczas tzw. obdukcji na zlecenie prywatne nie mają większej wartości dowodowej niż zdjęcia wykonane samodzielnie przez pacjenta np. w domu. Z tego powodu w moim gabinecie nie wykonuje się dokumentacji fotograficznej, aby niepotrzebnie nie narażać pacjentów na dodatkowe koszty i późniejsze rozczarowanie.

Jak zapisać się na badanie?
Na badanie należy umówić się telefonicznie dzwoniąc na podany na stronie telefon w dniu, w którym pacjent chce wykonać badanie. Zdarzyć się może, iż nie w każdej chwili, z uwagi na moją pracę, będę mógł odebrać telefon. Wówczas skontaktuje się z pacjentem najszybciej jak to będzie możliwe oddzwaniając na wyświetlony numer.

Czy za badanie można zapłacić kartą kredytową?
W moim gabinecie akceptuję płatności kartami kredytowymi.

Opinie

Jako specjalista medycyny sądowej świadczę również usługi opiniodawcze.

Niekiedy zdarza się, iż kwalifikację karną obrażeń ciała można jedynie ustalić na podstawie dokumentacji lekarskiej. Są to sytuacje, kiedy np. pacjent po doznanym urazie znajdował się w szpitalu i nie mógł stawić się na badanie sądowo-lekarskie (obdukcję). Wówczas kwalifikację karną obrażeń ciała wydaje się na podstawie dostarczonej przez pacjenta dokumentacji lekarskiej.

W niektórych przypadkach zgłaszają się do mnie strony postępowania sądowego w celu weryfikacji uprzednio wydanych kwalifikacji lub opinii, które budzą ich wątpliwości.

Termin oraz koszty wykonania opinii uzgadniane są po wstępnym zapoznaniu się z materiałem dowodowym.

Publikacje

Zachęcam do zapoznania się z moimi publikacjami naukowymi.

1: Olczak M, Poniatowski ŁA, Siwińska A, Kwiatkowska M. Post-mortem detection of neuronal and astroglial biochemical markers in serum and urine for diagnostics of traumatic brain injury. Int J Legal Med. 2023 Jun 5. doi: 10.1007/s00414-023-02990-7. Epub ahead of print. PMID: 37272985.

2: Olczak M. Badanie sądowo-lekarskie osób po próbach samobójczych. Suicdologia dla prawników i śledczych. Wolters Kluwer 2023: 158-171.

3: Olczak M. Sądowo-lekarskie oględziny i sekcja zwłok w przypadkach samobójstw. Suicdologia dla prawników i śledczych. Wolters Kluwer 2023: 235-252.

4: Wiergowski M, Olczak M, Puchała Ł. Medyczno-sądowe aspekty przestępczości farmaceutycznej. Przestępczość farmaceutyczna XXI wieku. CeDeWu 2022: 293-319.

5: Olczak M, Poniatowski Ł, Siwińska A, Kwiatkowska M, Chutorański D, Wierzba-Bobrowicz T. Elevated serum and urine levels of progranulin (PGRN) as a predictor of microglia activation in the early phase of traumatic brain injury: a further link with the development of neurodegenerative diseases. Folia Neuropathologica. 2021; 59: 81-90.

6: Olczak M, Poniatowski Ł, Chutorański D, Wierzba-Bobrowicz T. Accumulation of plasma proteins in neurons, Purkinje cells, and Bergmann glia as a marker of functional disruption of blood-brain barrier in the early phase of traumatic brain injury in the post mortem examination. Romanian Journal of Legal Medicine 2020; 28: 355-362.

7: Samojłowicz D, Szleszkowski Ł, Olczak M, Teresiński G. Weryfikacja okoliczności i siły urazu. Medycyna Sądowa t. 1. PZWL 2019: 349-354.

8: Olczak M, Teresiński G. Zespół rozsianego uszkodzenia aksonalnego. Medycyna Sądowa t. 1. PZWL 2019: 523-525.

9: Olczak M. Diagnozowanie utonięcia. Możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce. Centrum Szkolenia Policji 2019: 9-12.

10: Olczak M, Niderla-Bielińska J, Kwiatkowska M, Samojłowicz D, Tarka S, Wierzba-Bobrowicz T. Tau protein (MAPT) as a possible biochemical marker of traumatic brain injury in postmortem examination. Forensic Sci Int. 2017; 280: 1-7.

11: Olczak M, Chutorański D, Kwiatkowska M, Samojłowicz D, Tarka S, Wierzba-Bobrowicz T. Bystin (BYSL) as a possible marker of severe hypoxic-ischemic changes in neuropathological examination of forensic cases. Forensic Sci Med Pathol. 2018;14: 26-30.

12: Olczak M, Kwiatkowska M, Niderla-Bielińska J, Chutorański D, Tarka S, Wierzba-Bobrowicz T. Brain-originated peptides as possible biochemical markers of traumatic brain injury in cerebrospinal fluid post-mortem examination. Folia Neuropathol. 2018; 56: 97-103.

13: Olczak M, Poniatowski Ł, Kwiatkowska M, Samojłowicz D, Tarka S, Wierzba-Bobrowicz T. Immunolocalization of dynein, dynactin, and kinesin in the cerebral tissue as a possible supplemental diagnostic tool for traumatic brain injury in postmortem examination. Folia Neuropathologica. 2019; 57: 51-62.

14: Olczak M, Poniatowski ŁA, Niderla-Bielińska J, Kwiatkowska M, Chutorański D, Tarka S, Wierzba-Bobrowicz T. Concentration of microtubule associated protein tau (MAPT) in urine and saliva as a potential biomarker of traumatic brain injury in relationship with blood-brain barrier disruption in postmortem examination. Forensic Sci Int. 2019; 301: 28-36.

15: Samojłowicz D, Twarowska-Małczyńska J, Borowska-Solonynko A, Poniatowski ŁA, Sharma N, Olczak M. Presence of Toxoplasma gondii infection in brain as a potential cause of risky behavior: a report of 102 autopsy cases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019; 38: 305-317.

16: Tarka S, Brzozowska M, Borowska-Solonynko A, Chmura N, Poniatowski Ł, Olczak M. Suicides in traffic road – an exceptional condition? Rom J Leg Med 2018; 26: 344-348.

17: Kwiatkowska M, Brzozowska M, Olczak M, Tarka S. Brachiocephalic trunk damage resulted from percutaneous tracheotomy. Arch Med Sadowej Kryminol. 2016; 66: 255-261.

18: Olczak M, Skrzypek E. A case of child death caused by intestinal volvulus following magnetic toy ingestion. Leg Med (Tokyo). 2015; 17: 184-187.

19: Majkowski J., Olczak M.:Sudden unexpected death in epilepsy − dynamic variabilities of EEG changes. Case report. Epileptologia, 2012, 20: 51–59.

20: Duszczyk-Budhathoki M, Olczak M, Lehner M, Majewska MD. Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate. Neurochem Res. 2012; 37: 436-447.

21: Kwietniewski W, Borowska-Solonynko A, Brzozowska M, Olczak M. Częstość występowania objawu Simona u zmarłych na skutek powieszenia. Problemy Problemy Kryminalistyki. 2011; 274: 79-83.

22: Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Meyza K, Majewska MD. Persistent behavioral impairments and alterations of brain dopamine system after early postnatal administration of thimerosal in rats. Behav Brain Res. 2011; 223: 107-118.

23: Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Wierzba-Bobrowicz T, Majewska MD. Lasting neuropathological changes in rat brain after intermittent neonatal administration of thimerosal. Folia Neuropathol. 2010; 48: 258-269.

24: Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Bobrowicz T, Majewska MD. Neonatal administration of thimerosal causes persistent changes in mu opioid receptors in  the rat brain. Neurochem Res. 2010; 35: 1840-1847.

25: Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Majewska MD. Neonatal administration of a vaccine preservative, thimerosal, produces lasting impairment of nociception and apparent activation of opioid system in rats. Brain Res. 2009; 1301: 143-151.

26: Hamed A, Jaroszewski T, Maciejak P, Szyndler J, Lehner M, Kamecka I, Olczak M, Kuzinska U, Taracha E, Płaźnik A. The effects of buspirone and diazepam on aversive context- and social isolation-induced ultrasonic vocalisation. Physiol Behav. 2009; 98: 474-480.

27: Mierzejewski P, Olczak M, Rogowski A, Kostowski W, Samochowiec J, Filip M, Przegalinski E, Bienkowski P. Effects of cycloheximide on extinction in an appetitively motivated operant conditioning task depend on re-exposure duration. Neurosci Lett. 2008; 441: 307-10.