Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek: 16:00-20:00
Sobota - Niedziela: zapytaj
Telefon +48 535-966-660

Opinie

Jako specjalista medycyny sądowej świadczę również usługi opiniodawcze.

Niekiedy zdarza się, iż kwalifikację karną obrażeń ciała można jedynie ustalić na podstawie dokumentacji lekarskiej. Są to sytuacje, kiedy np. pacjent po doznanym urazie znajdował się w szpitalu i nie mógł stawić się na badanie sądowo-lekarskie (obdukcję). Wówczas kwalifikację karną obrażeń ciała wydaje się na podstawie dostarczonej przez pacjenta dokumentacji lekarskiej.

W niektórych przypadkach zgłaszają się do mnie strony postępowania sądowego w celu weryfikacji uprzednio wydanych kwalifikacji lub opinii, które budzą ich wątpliwości.

Termin oraz koszty wykonania opinii uzgadniane są po wstępnym zapoznaniu się z materiałem dowodowym.